Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra

Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra

Anton Fiter i Rossel / Català / Tapa dura

Immediatament després de la guerra de Successió espanyola, amb l’arribada al tron espanyol dels Borbons, les autoritats andorranes van haver de fer grans esforços per establir els fonaments històrics i legals de la sobirania d’Andorra. Així, cap al 1737 el Consell General va encomanar al veguer episcopal, Anton Fiter i Rossell, doctor en drets, la redacció d’un compendi sobre la història i les institucions andorranes. Aquesta obra era el Manual digest de les Valls Neutres d’Andorra.

Concebut en principi per a l’ús exclusiu dels vint-i-quatre membres del Consell de la Terra o Consell General, el Manual era un text gairebé secret, impublicable per voluntat expressa de l’autor. Però se’n van fer algunes còpies clandestines i, poc a poc, diversos fragments es van anar publicant, sobretot a partir de la fi del segle xix. La primera edició completa, tanmateix, no es va publicar fins el 1987, afavorida pel Consell General. Era una transcripció pura del text barroc, amb el facsímil de la còpia que es conservava a l’Arxiu de les Sis Claus.

 

L’edició d’avui té diferències significatives amb la del 1987. En primer lloc, està feta sobre el manuscrit original de l’Anton Fiter, que es custodiava a l’arxiu de casa Rossell fins que va passar a formar part dels fons de l’Arxiu Nacional. En segon lloc, la transcripció del text s’ha fet segons l’ortografia actual. Aquest fet, tot i que conserva escrupolosament l’expressió genuïna de l’autor, facilita l’accés al text per als lectors actuals. En tercer lloc, és una edició crítica, on es referencien totes les cites bibliogràfiques, les principals variants de lectura i els elements de context històric necessaris per a la total comprensió de l’obra. Aquesta és una coedició entre Aloma i el Consell General, i s’emmarca en els actes de celebració del 600 aniversari de la concessió del diploma regulador del Consell de la Terra.

ÚLTIMES PUBLICACIONS